0 comments

Het staat al lang in het Bgfo, maar vanaf 1 april 2019 gaat het er dan toch echt van komen: het bijzondere examen. Het bijzondere examen is bedoeld voor adviseurs die een Wft-diploma hebben, maar die het reguliere PE-examen niet (tijdig) hebben behaald. Zij kunnen, zelfs decennia later, het bijzondere examen afleggen om hun adviesbevoegdheid weer te laten herleven. Nu de contouren van het bijzondere examen iets duidelijker worden en de startdatum dichterbij komt, is het goed om dit examen eens beter tegen het licht te houden.

Diploma blijft altijd geldig, adviesbevoegdheid kan verlopen
Goed om te weten: je Wft-diploma blijft altijd geldig. Dat was tijdens de overgangsperiode anders. Deed je toen geen PEplus-examen of had je de Omwisselactie niet uitgevoerd, dan was je alles kwijt en kon je maar één ding doen: opnieuw je Wft’s halen. Allemaal, stuk voor stuk. Dat is in het tijdperk van de PE-examens veranderd. Als je nu geen PE-examen zou afleggen, blijven je diploma’s weliswaar geldig, maar verlies je per 1 april 2019 wél je adviesbevoegdheid. Je doet dus geen PE-examen om je diploma geldig te houden, maar om je adviesbevoegdheid te verlengen.

Bijzonder examen
Ziekte, emigratie of gewoon laksheid: allemaal redenen waarom iemand voor 1 april 2019 (of tijdens een van de volgende PE-perioden) geen PE-examen af zou kunnen leggen. Deze groep verliest dan hun adviesbevoegdheid, totdat het bijzondere examen met succes is afgelegd. Dat kan dus vanaf 1 april 2019, maar er zijn ook extremere situaties denkbaar. Iemand die op 1 januari 2017 volledig gediplomeerd naar het buitenland emigreerde, kan in 2030 weer terugkeren en met slechts één bijzonder examen per beroepskwalificatie zijn adviesbevoegdheid terugkrijgen. Terwijl anderen in die periode vijf PE-examens hebben afgelegd. Dat is toch wel heel bijzonder.

Veel details van het bijzondere examen moeten nog worden uitgewerkt, maar over een aantal aspecten zijn we inmiddels bijgepraat door het CDFD. Sowieso komen er maar enkele examenmomenten per jaar en zul je je ruim van tevoren moeten aanmelden. Daarnaast kun je alleen bij het CDFD examen doen en niet bij alle reguliere exameninstituten. Hiermee koopt het CDFD tijd, zodat alleen de examens waaraan behoefte is ontwikkeld hoeven te worden. Naast tijd scheelt dat natuurlijk ook in de kosten. Met deze maatregelen wordt de drempel om van het bijzondere examen gebruik te maken verhoogd. Logisch. Het moet niet te makkelijk worden om zonder gegronde reden de deadline van 1 april te laten verstrijken en dan (bijvoorbeeld) begin april al het bijzondere examen af te leggen. Over drempels gesproken: financiële drempels werken ook vaak. Er zullen veel extra kosten gemaakt moeten worden voor een kleine groep gebruikers. Daarom zullen de leges van de bijzondere examens hoger komen te liggen dan die van normale PE-examens. Hoeveel hoger is nog onbekend. De vervuiler betaalt dus. In ieder geval voor een deel, want je kunt je afvragen of een deel van de kosten niet in de normale leges zal worden verwerkt. Ik zie de volgende verhoging al aankomen…

Ook hoe de examens er inhoudelijk uit gaan zien, zullen we moeten afwachten. Sowieso zullen actualiteiten van de afgelopen PE-periode aan bod gaan komen. Omdat we straks pas één PE-periode achter de rug hebben, is dat in het begin nog vrij overzichtelijk. Maar hoe ga je om met de persoon uit mijn voorbeeld die in 2030 na een afwezigheid van dertien jaar op examen gaat?

Niet bijzonder, maar raar…
Ergens is het een bijzonder sympathieke regeling: je bent door ziekte niet in staat geweest om een examen af te leggen en kunt je adviesbevoegdheid weer laten herleven met een bijzonder examen.

Maar ten eerste is het de vraag of de hogere examenprijs de volledige kosten van het aanleggen, onderhouden en afnemen van nieuwe examens gaat dekken. Vast niet. De kosten zullen dan toch ook in de normale leges worden verdisconteerd. Sympathiek voor het individu, maar slecht nieuws voor het collectief.

Ten tweede kun je je afvragen of de consument, voor wie we alle vakbekwaamheidseisen hebben ingevoerd, er nu zoveel belang bij heeft dat de adviseur uit mijn voorbeeld een jaar of dertien geen examen doet en dan na één examen weer mag adviseren. Dat is toch raar? Kunnen we ons alle moeite van het aanleggen en onderhouden van bijzondere examens niet beter besparen en de betreffende adviseurs gewoon vragen de initiële Wft-examens af te leggen? Net als tijdens de overgangsperiode. Vanuit het collectief bezien veel goedkoper en voor de consument een grotere kans op een vakbekwame adviseur!

Edwin Deijs
Over de auteur

Laat een bericht achter

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>