0 comments

De kabinetsformatie houdt de gemoederen flink bezig. In de tussentijd moet Den Haag roeien met de riemen die het heeft. Maar praten en besluiten over gevoelige onderwerpen, dat is nu even lastig. Het demissionaire kabinet-Rutte II kan de nieuwkomers natuurlijk niet voor de voeten lopen. Traditiegetrouw worden gevoelige onderwerpen daarom zogenaamd ‘controversieel verklaard’. In meer gebruikelijke terminologie: op de lange baan geschoven.

Van aftrek scholingsuitgaven…
Eén van die controversieel verklaarde onderwerpen is het wetsvoorstel om de aftrek van scholingsuitgaven per 1 januari 2018 te wijzigen. Het is nu nog mogelijk om kosten die je maakt voor een (beroepsgerichte) opleiding of studie fiscaal in aftrek te brengen op het inkomen. In de praktijk blijkt echter dat van deze regeling maar weinig gebruikgemaakt wordt en onder de gebruikers relatief veel hoger opgeleiden zijn.

Dat vormt een probleem. Want onder andere technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat het aanpassingsvermogen van álle professionals steeds belangrijker wordt. Ook (juist) van professionals die lager en middelbaar beroepsonderwijs hebben gevolgd.

… naar scholingsvouchers
Om het ‘leven lang leren’ verder te stimuleren, pleit oa. de SER voor een breed pakket aan maatregelen. Onderdeel daarvan is het inzetten van zogenaamde ‘scholingsvouchers’ als vervanging voor de aftrek van scholingsuitgaven. Hoe de concrete invulling van de vouchers eruit zal gaan zien, blijft nog even ongewis. Want belangrijke vragen zijn nu door het kabinet nog onbeantwoord gebleven. Zal deze regeling alleen toezien op meer kwetsbare groepen in de samenleving die moeilijk tot nascholing komen? En wat houdt ‘kwetsbaar’ in zo’n geval dan in? Kan de scholingsvoucher voor tal van opleidingen worden ingezet of wordt de keuze beperkt?

Uitstel tot 1 januari 2019
De besluitvorming rondom deze wijziging ligt nu dus stil. Dat zorgde voor onrust bij uitvoerende instanties als DUO. Maar ook voor mensen die gebruik willen maken van de huidige regeling is er nu veel onduidelijkheid. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil die onrust wegnemen en laat daarom weten dat de voorgenomen wijzigingen met een jaar worden uitgesteld.

Intrinsieke motivatie
Dat ook de overheid zich meer wil inspannen om professionals te stimuleren zich hun leven lang te blijven ontwikkelen, is een stap in de goede richting. Maar de motivatie om je te blijven ontwikkelen en vaardigheden te leren voor de rest van je leven, ligt niet in een financiële regeling. Net als allerlei opleidingsbudgetten die beschikbaar worden gesteld (en vaak niet worden opgemaakt) is het een prachtige randvoorwaarde, maar niet het startpunt. Het startpunt ligt bij jou. Bij jouw motivatie om jezelf te willen blijven ontwikkelen.

Edwin Deijs
Over de auteur

Laat een bericht achter

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>