0 comments

In mijn blog Vaardigheden digitaal oefenen? Natuurlijk kan dat! heb ik verteld dat je vaardigheden heel goed digitaal kunt oefenen. Kort, maar frequent oefenen is namelijk veel effectiever dan één keer lang oefenen. De manier waarop we tegenwoordig omgaan met onze smartphone en andere devices past hier perfect bij. We toveren onze smartphones toch al snel vele tientallen keren per dag uit onze tas of broekzak. Als we nu dagelijks een aantal van deze momenten zouden gebruiken om aan onze vaardigheden te werken, zouden we zoveel beter worden…

Vaardigheden belangrijkste tool
Deze blog gaat niet over mijn ambitie voor de toekomst, maar gaat over vandaag. Het kan allemaal al! Er zijn geen grote investeerders of fintechs nodig die het mogelijk moeten gaan maken dat financieel professionals digitaal aan hun vaardigheden kunnen gaan werken. Vaardigheden, waarvan we allemaal weten dat deze het belangrijkste instrument vormen om onze klanten goed te blijven bedienen. Of beter: om ze überhaupt te mogen blijven bedienen. Want ondanks dat we in een kennisintensieve sector werken, zullen we het vooral moeten winnen op onze vaardigheden om uiteindelijk iets nuttigs met die kennis te doen. Ik blijf het dan ook bijzonder vinden dat we hier verhoudingsgewijs zo weinig op trainen. Laten we daar verandering in brengen. We hebben het als sector nodig maar vooral: de consument heeft er recht op!

Drie tips
Bezint wel eer ge begint en maak de juiste keuzes. Het zal niet de eerste keer zijn dat er wat barrières geslecht moeten worden als je als organisatie of team besluit om vaardigheden te gaan trainen. Dat is bij klassikale training al zo, de digitale variant zal nog eerder met argusogen worden bekeken. De ervaringen die wij hebben opgedaan deel ik graag met je. Ik neem je mee in mijn top 3 aan voorwaarden om als organisatie in een succesvolle en duurzame digitale oefenmodus te komen en schets kort hoe wij hier invulling aan geven.

1 Kies een goed platform
De keuze voor een platform vormt een belangrijke basis. Vergelijk het maar met de ondergrond waarop je sport. Je kunt nog zoveel goede intenties en kwaliteit hebben, maar als je als sporter in plaats van op een goede grasmat in het zand of in de modder moet oefenen, staat dat je ontwikkeling in de weg.

Welk platform het beste is, hangt af van de wensen van jouw organisatie. Voor de digitale trainingen bij Hoffelijk hebben wij gelet op zaken als user experience, de content- en toetsmogelijkheden, het vakdidactische model, privacy en analyse- en managementmogelijkheden. Vervolgens hebben we vanuit kracht de best passende partij geselecteerd. Al onze klanten kunnen nu vanuit de Academy van Hoffelijk gebruikmaken van dit platform.

2 Gebruik alleen praktijkgerichte content
Als je medewerkers wil motiveren om vaardigheden digitaal te oefenen, is het belangrijk om hun dagelijkse praktijk zo goed mogelijk na te bootsen. Situaties die niet (genoeg) herkenbaar zijn, zorgen ervoor dat medewerkers het nut er niet van inzien. Motivatieverlies ligt dan op de loer. Oefen dus met onderwerpen die in de praktijk voorkomen en ook in de context van de te oefenen praktijksituatie.

Wij kennen de financiële dienstverlening als onze broekzak en weten daardoor welke vaardigheden in welke situatie worden gevraagd. De juiste content ontwikkelen en deze verrijken met best practices is dagelijkse kost. Algemene vaardigheden zetten we om in gerichte en context specifieke vaardigheden. Algemeen pitchen vertalen we bijvoorbeeld naar je dienstverleningsdocument uitleggen. Omgaan met weerstand koppelen we aan een casus over (bijvoorbeeld) het niet willen aanleveren van stukken voorafgaand aan een adviesgesprek. Enzovoort.

3 Ga aan de slag met managementtools en geef feedback
Je hebt uitgebreide en fijnmazige managementinformatie op verschillende aggregatieniveaus nodig om de voortgang van de ontwikkelde competenties te meten en het vervolg te bepalen. Naast het kunnen inzoomen per medewerker, betekent dat ook dat je per team of voor bijvoorbeeld je hele organisatie verbanden moet kunnen leggen of de rode draad moet kunnen bepalen om verder te komen. Maak daarnaast gebruik van de feedbackopties in je platform om je medewerkers te complimenteren, tips te geven of soms gewoon om achterblijvers aan te sporen aan de slag te gaan.

In de praktijk merk ik vaak dat wij, in plaats van de direct leidinggevende, gevraagd worden om de feedback te geven aan de medewerker. Meestal omdat wij goed zicht hebben op wat er nodig is en snel zien waar de verbeterpunten liggen. Soms is het ook gewoon een tijdsissue en is uitbesteden vanwege andere prioriteiten bij het management de beste keuze. De manager volgt de voortgang dan meer op hoofdlijnen, evalueert periodiek en staat aan het roer bij het bepalen van de nieuwe koers.

Aan de slag!
De combinatie van deze drie voorwaarden heeft ervoor gezorgd dat wij onze visie over digitaal oefenen van vaardigheden hebben kunnen integreren in onze trainingen en daarnaast als ontzorgconcept (met alle drie de voorwaarden erin) hebben kunnen aanbieden aan onze klanten. Soms als op zichzelf staande digitale training, dan weer als omlijsting van klassikaal onderwijs waar de docent continu betrokken blijft bij de medewerker en meer waarde kan toevoegen. Hopelijk helpen deze tips jou ook om aan de slag te gaan!

Edwin Deijs
Over de auteur

Laat een bericht achter

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>