0 comments

2017. Een nieuw jaar met nieuwe kansen maar óók nieuwe leermethoden. In 2016 hebben we al geëxperimenteerd met Immersive Learning en bij deze kondig ik aan: in 2017 gaan we hier zeker mee verder! De Wft-overgangsperiode ligt achter ons en we kunnen ons nog meer dan vorig jaar concentreren op niet alleen het behalen van de license to operate maar het ook écht verbeteren van de adviespraktijk.

Er wordt vaak gesproken over het centraal stellen van het klantbelang en dat we dat als branche meer zouden moeten doen. Maar in opleidingen is er nauwelijks aandacht voor. Zeker niet gezien het hele Wft-circus van de afgelopen jaren. Tijd om daar verandering in te brengen! We hebben recentelijk een Virtual Reality-omgeving gecreëerd, waarin adviseurs worden geconfronteerd met de gevolgen van gebrekkige financiële adviezen. De leervorm die we in deze VR-omgeving hanteren heet Immersive Learning. In deze blog geef ik je een korte uitleg van het concept Immersive Learning en waarom deze leervorm goed past bij het doel waarvoor we het hebben ontwikkeld: financieel adviseurs bewust(er) te maken van de impact die hun adviezen hebben op het leven van hun klanten. En in het verlengde daarvan een hogere alertheid op de situatie van de klant tijdens de adviesgesprekken in de realiteit.

Wat is Immersive Learning?
Nieuwe technologie maakt een efficiënter en beter adviesproces mogelijk. Maar hoezeer technologie het adviesproces ook beïnvloedt, goed advies geven blijft mensenwerk. Zo is het ook met opleiden. Technologische mogelijkheden vervangen (of versterken) meer en meer de traditionele wijze van klassikaal opleiden. We willen die nieuwe technieken natuurlijk alleen inzetten als die beter (leer)rendement opleveren. Vanuit dat uitgangspunt onderzoeken we steeds welke leermethode goed aansluit op het doel dat we willen bereiken.

Immersive Learning is zo’n nieuwe techniek, die beter dan bestaande lesmethoden gedrags- en bewustzijnsveranderingen teweeg kan brengen. Kort gezegd komt Immersive Learning neer op iets leren door je te verplaatsen in een ander. Een redelijk onontgonnen gebied, maar dat schuwen we als vernieuwende opleider niet. We zijn in de wereld van Virtual Reality en 360 graden video’s gedoken, waarna ons ontwikkelteam de afgelopen maanden hard heeft gewerkt aan het creëren van een zo impactvol mogelijke leerervaring, gebaseerd op werkelijke situaties.

Effectiviteit Immersive Learning in de context van een klantadviesgesprek
Wat willen we bereiken? Dat een adviseur zich nog meer inleeft in de situatie van zijn klant en zijn eigen invloed op die situatie. In de VR-omgeving -een replica van het kantoor van Hoffelijk trouwens- presenteren we gesprekken met boze en teleurgestelde klanten. Leuk is anders? Dat valt mee hoor. Het zijn natuurlijk wel confronterende en negatieve situaties, maar dat is ook precies de bedoeling. Het gaat immers om het verhogen van het bewustzijn van de belangrijke rol die een adviseur speelt. In de dagelijkse praktijk zal een adviseur zulke gesprekken -waarschijnlijk- niet vaak hoeven te voeren. Waardoor ook het leereffect dat van zulke ervaringen uit kan gaan (van fouten leer je) in diezelfde praktijk niet vaak zal optreden. De oplossing is dan nabootsen. Zo indringend en waarheidsgetrouw mogelijk. En dat is precies wat je nu kunt ervaren in de Immersive Learning games.

Het leren van de toekomst zelf ervaren? Download de app
Wil je hier meer over weten? Een kijkje nemen in ons kantoor en het leren van de toekomst? Leer door het te ervaren. De Immersive Learning game is als app gratis te downloaden in de Google Play Store en de App Store. Loop een virtueel rondje in het kantoor van Hoffelijk en neem plaats in de gesprekskamer waar “jouw” klant klaar zit. Wat heb je hier voor nodig? Een smartphone en het hulpmiddel dat je nodig hebt om via die smartphone in een VR-omgeving rond te kijken: een VR-bril of cardboard. We zijn benieuwd naar je ervaringen!

Wesley van 't Hof
Over de auteur

Laat een bericht achter

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>