0 comments

We kijken bij Hoffelijk al een tijdlang reikhalzend uit naar 2017, dat kan je niet zijn ontgaan als je m’n blogs volgt. Kun je zeggen dat het einde van de overgangsregeling ook het begin van een nieuw tijdperk is? Je zou zeggen van wel. Alle tijd, energie en keiharde euro’s die in de afgelopen jaren voornamelijk naar toetsing van (als het goed is) grotendeels bestaande kennis zijn gegaan, kan weer worden besteed aan ontwikkeling en verbetering van vakkennis! Een prettige gedachte die heel wat beter aansluit op de reden van ons bestaan: de financiële dienstverlening op hoger kwaliteitsniveau brengen.

2017: de drab van de koffie is nog dik
Maar eerst nog even over die wettelijke vereisten. Want de overgangsregeling stopt dan wel op 31 december 2016, de wettelijke deskundigheidsverplichtingen zijn natuurlijk niet ineens weg per 1 januari 2017. Het lijkt vooralsnog niet waarschijnlijk dat we de PE-examens op erg korte termijn ten grave kunnen dragen. Op zich ook niet nodig wat mij betreft maar we moeten het wél eens worden over een aantal uitgangspunten in de PE-examens.

Want de huidige ‘inhaalexamens’, later omgedoopt tot het wat neutraler klinkende ‘PEplus-examens’, waren bedoeld om als eenmalige inhaalslag een waarborg voor een bepaald minimumniveau te geven. Dat ‘inhaal’-, dan wel ‘plus’-deel zou er dus per 2017 weer vanaf gaan/kunnen. Maar zijn alle partijen het daar over eens? Is het duidelijk wat er in de PE-examens gaat komen? Een vraag die me om een aantal redenen bezighoudt. Want hoe blij ik als opleider ook ben met de extra ruimte die er weer ontstaat voor educatie, ik wil toch wel graag (en vrij precies) weten hoeveel inspanning, tijd en geld de PE-examens de branche (opleiders én de financiële dienstverleners die eraan moeten voldoen) straks vanaf 2017 gaan kosten. Niet zozeer om dan, zoals het vaak gaat in onze branche, gauw uit te vogelen hoe je met zo min mogelijk inspanning aan die verplichting kunt voldoen. Maar vanuit het principe van strategische asset allocatie: ik moet een bewuste keuze kunnen maken bij de vraag waaraan en in welke mate we ons kapitaal (lees: ontwikkelcapaciteit) de komende tijd gaan inzetten. Er zijn wel contouren geschetst, het is me in grote lijnen ook wel duidelijk wat de bedoeling met de PE-examens is, dat wil zeggen, zoals het ooit bedoeld was. Maar de ideeën en vooral hun precieze uitwerking zijn veranderlijk gebleken. Kortom: wederom onduidelijkheid. De meest relevante vraag voor jou als examenkandidaat en voor mij als opleider is natuurlijk: wát gaat er nu precies periodiek geëxamineerd worden?

Waar gaat het heen met de PE-examens?
Wie het weet mag het zeggen. In het politieke krachtenveld (CDFD-Ministerie-AFM-brancheorganisaties) is niet steeds even duidelijk wie hierin op welk moment aan de touwtjes trekt. Formeel is dat natuurlijk wel duidelijk, maar hoe de hazen in de praktijk lopen, is soms de vraag. Ook vraag ik me af of de partijen onderling wel op één lijn zitten over de PE-examens. Er lijkt zich een richtingenstrijd te ontvouwen waarover het laatste woord nog niet is gesproken. Deze richtingenstrijd heeft in de kern als vraag: willen we meer of minder onderwerpen onderbrengen in de examens? “Minder, minder, minder!!”, hoor ik je roepen. Maar wat belangrijker is: de diverse stakeholders moeten het eens worden over de richting en invulling van deze examens. Wat wordt de reikwijdte precies? Gaan PE-examens over actualiteiten? Dus een soort toets of Permanent Actueel goed wordt nageleefd? Of is daarin ook plaats voor initiële kennis en vaardigheden. Ik zou het CDFD, het ministerie en de overige beleidsbepalers vooral willen oproepen om hierover ook met de sector zelf in dialoog te gaan. Zodat er niet alleen snel duidelijkheid over de (aard van de) te examineren onderwerpen ontstaat, maar ook overeenstemming daarover en wie weet zelfs draagvlak.

Wesley van 't Hof
Over de auteur

Laat een bericht achter

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>