0 comments

Dat de uitvoer van de examens beter kan, is al een paar keer geopperd. Dat de koersvastheid van het ministerie soms te wensen overlaat, ook. Maar het amateurisme waarmee de diploma’s gemaakt worden, is van een nog heel andere orde.

Waar de uitgifte van diploma’s eerst vertraging opliep door het failliet gaan van de door het ministerie c.q. CDFD geselecteerde drukkerij, werd de uitgifte later vertraagd door te weinig ‘handjes’. Handjes? Ja, handjes! Het sorteren van de diploma’s en het maken van de ‘pakbon’ is handwerk. Zo hou je de mensen in Groningen wel aan het werk! En niet alleen de mensen in Groningen maar (vooral) ook de mensen bij de exameninstituten.

Gelukkig hebben we als exameninstituut al veel ‘automatiseringslesjes’ mogen geven aan DUO. Zo krijgen we nu ‘zelfs’ een Excel-bestand (jaja, als je dáár al om moet smeken dan snap je wel dat de mate van automatisering eerst nihil was). Het stelt ons in staat het proces steeds verder te minimaliseren en daardoor tarieven laag te houden en waar mogelijk zelfs te verlagen. Het voortzetten van het gestuntel kost de branche immers miljoenen…

Maar het gestuntel duurt voort. Eerst ondertekenden de directeuren van de exameninstituten de diploma’s. Het idee van het CDFD was dat we dat handmatig gingen doen. Op de vraag hoe de voorzitter van het College dat voor zich zag bij naar verwachting zo’n 80.000 certificaten bij een instituut van een beetje omvang antwoordde de voorzitter: “oh, wij vonden het wel een leuk idee, het geeft toch wat extra’s”. Toen we hoorden dat de diploma’s dus echt langs ons gingen in plaats van direct door DUO verzonden zouden worden, was de toelichting: “wij dachten dat u ze graag persoonlijke wilde uitreiken”. Ja hoor! Net of dat iedereen voor een ‘verplicht nummertje’ op een aangeklede borrel zit te wachten! Een leuk moment krijg je er dus niet van. Wat je er wel van krijgt? Dubbele handelingen en dubbele TNT-kosten! Maar ja, als het je eigen geld niet is… Het verzetten hiertegen bleek (na drie overleggen de absurditeit hiervan benadrukt te hebben) weinig zin te hebben. Daarom maar constructief meedenken en vooral zelf (intern) een stuk automatisering opzetten.

Handtekeningen werden gelukkig geautomatiseerd gezet. De inkt was nog niet droog of de volgende wijziging stond op stapel: de handtekening werd voortaan gezet door de voorzitter van het College. Mijn vraag: “gaat u die handtekeningen handmatig zetten, dat vond u toch zo’n leuk idee?” werd trouwens niet zo goed ontvangen… En toen het ons opviel dat er alleen maar diploma’s van topmodules door de brievenbus kwamen, trokken we toch maar even aan de bel. “Gaat dat wel goed?”. “Ja hoor, dat is de bedoeling” was het antwoord. Uh…….. Gelukkig kwamen ze na wat wedervragen en toch wat uitleg tóch tot een andere conclusie. Resultaat: “Jullie krijgen binnenkort dan alle andere diploma’s, de deelnemers zullen wel denken, maar ja dat moeten jullie dan maar even uitleggen”. Fijn, bedankt! En we kregen ze de afgelopen weken hoor! Even een korte check gedaan en… Vol met fouten! Verkeerde data, ontbrekende diploma’s, dubbele certificaten.

Daarnaast viel me de tekst op het diploma op: “Dit diploma is afgegeven door de minister van Financiën onder verantwoordelijkheid van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening overeenkomstig artikel 2, onderdeel c van het mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft d.d. 10 december 2013.” De jurist in mij vroeg me direct: uhhhh… de verantwoordelijke (de minister) tekent ‘onder de verantwoordelijkheid van’ de gemandateerde (het CDFD)??? Als je dan weet dat een mandaat ‘de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid’ is dan snap je al dat er iets niet helemaal goed gaat. Hahaha zo ben je dus als minister (en verantwoordelijke) aan het handelen onder verantwoordelijkheid van iemand die niet verantwoordelijk is. Bewust? Omdat de uitvoer een gedrocht is?! Sowieso (weer) een foutje. Als je dan vervolgens een besluit aanhaalt dat allang (namelijk sinds 1 juli 2014) ingetrokken is dan wordt het bijna zielig. En als dat dan ook nog eens een besluit is waar deze bevoegdheid (uitgeven van diploma’s/vaststellen dat iemand voldoet) helemaal niet in gemandateerd wordt, dan denk je: wie maakt deze dingen!? Wie bedenkt dit?

Het is helemaal niet aan het CDFD, het is aan DUO! CDFD is ‘slechts’ belast met de inhoudelijke kant van de databank (dus de vragen en de toetstermen) en DUO is belast met de technische kant maar dus ook ‘diplomarechten vast te stellen’, ‘diploma’s en certificaten uit te geven’ en ‘examenuitslagen te bepalen’. De toelichting van het besluit is trouwens gewoon duidelijk (als ze die nou gewoon gelezen hadden):

“Daarnaast draagt DUO zorg voor het vaststellen van het diplomarecht, het uitgeven van diploma’s en certificaten, het bepalen van examenuitslagen en het beheer van examenleges. (…) De aan DUO gemandateerde taken moeten worden onderscheiden van het inhoudelijke beheer van de centrale examenbank.”

Heeft iedereen nu een ‘ongeldig’ diploma? Dáár mag iemand anders zich over buigen! Als we weer tienduizenden diploma’s moeten gaan nazenden met de wél juiste tekst, dan hoor ik het wel. Als dit keer de kosten maar niet worden verdisconteerd in de leges of dat de branche er op een andere manier voor op moet draaien. Zoek maar een ander potje waar dit uit komt! Wij hebben genoeg betaald voor dit gestuntel!

Wesley van 't Hof
Over de auteur

Laat een bericht achter

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>