0 comments

Het is eigenlijk best schrijnend (om dát woord maar even te gebruiken) hoe blij mensen kunnen zijn met een zwaarbevochten maar overduidelijke pyrrusoverwinning. Een overwinning vieren en claimen die eigenlijk helemaal geen overwinning is. Nou bij deze: gefeliciteerd! Maar als je niet alleen voor de bühne wil winnen, maar ook écht iets wil betekenen voor schrijnende gevallen dan moet je toch écht nog even aan de bak!

Want met de ‘uitvoer’ van de sympathieke motie 30 (‘Minister, wilt u zo snel mogelijk een hardheidsclausule c.q. ontheffingsmogelijkheid opnemen voor schrijnende gevallen in de wet- en regelgeving?’) is toch echt iets raars aan de hand. De minister voert deze motie immers helemaal niet uit zoals deze, door de brancheorganisatie die hiervoor pleitten, bedoeld was. Hij voert deze motie uit zoals hij zelf eerder al aangaf het te willen oplossen. Namelijk via een bestaande wettelijke regeling die de AFM nu ‘nader gaat uitwerken’. De AFM zal straks evengoed per aanvraag vaststellen of er een tijdelijke ontheffing wordt gegeven. Vreemd. Want de vraag was nu juist om dit niet per geval door de AFM te laten beoordelen, maar om er een apart wettelijk kader voor te creëren. Feitelijk voert hij de motie niet uit, maar doet hij wat hij allang (voor het indienen van de motie) wilde doen.

Hoe dan?
De minister schrijft in zijn brief: ‘De AFM zal per aanvraag vaststellen (…) wanneer een adviseur alsnog zijn beroepskwalificatie moet hebben gehaald’. ‘Hoe’ is dan de grote vraag! PEplus-examens zullen er na 1 januari 2017 immers niet meer zijn. Een PE-examen zal ‘te mager’ zijn. Wat blijft er dan over? Uhhh, alle betreffende Wft-examens afleggen? Oeps! Dát kan ook niet de bedoeling zijn…

Maar dat zal wél de koers worden die AFM/CDFD/ministerie inslaan. Er is eigenlijk geen (goed) alternatief. Een examen met én competenties, vaardigheden en professioneel gedrag (om van het oude naar het nieuwe stelsel over te gaan) én actualiteiten maar géén initiële kennis. Oftewel: PEplus. Daar is tot 1 januari 2017 in voorzien, maar daarna…? PEplus in de lucht houden voor deze groep? Een optie die veel kosten met zich meebrengt en waar hopelijk maar weinig mensen gebruik van hoeven te maken. Iedereen een paar euro meer leges betalen voor een eerlijke regeling voor een aantal schrijnende gevallen? Hoe solidair zijn we dán? Want pleiten voor een fatsoenlijke regeling is één, maar ervoor betalen is een tweede… Het is net als dat iedereen vóór duurzaam is tót het geld kost.

De tijd zal het leren…
Welke brancheorganisaties gaan door met pleiten voor een betere regeling en gaan constructief meedenken over een uitvoerbare regeling? En hoeveel geld heeft de achterban hier voor over? Hoe solidair zijn we echt met elkaar? We gaan het meemaken. In een uniform stelsel heeft nou eenmaal iedere uitzondering gevolgen voor het geheel. Het zal de uitvoerders in ieder geval een zorg zijn. Het stelsel moet kostendekkend zijn. Dus willen we met elkaar dat er wél bijzondere examens in de lucht gehouden worden dan doen ze dat ‘gewoon’. De kosten gaan omhoog en dus moeten de inkomsten (leges) omhoog. Het zal hen een zorg zijn… Voortaan zal ieder examen ‘gewoon’ iets duurder zijn dan vóór de uitzondering; net als dat de hoogte van de leges trouwens beïnvloed wordt door het verlengen van de overgangstermijn (evenveel examens in een langere periode mét extra update-moment). Of vinden we het ‘eerlijker’ dat de schrijnende gevallen (veel) hogere leges betalen?

Chronisch zieke slechter af dan uitsteller
Nog iets bijzonders: anders dan bij de verlenging (die gewoon onvoorwaardelijk en voor iedereen van toepassing is) gelden bij de hardheidsclausule wél allerlei voorwaarden. Zo moet de adviseur in deze situatie kunnen aantonen dat het belang van zijn of haar klanten goed wordt bediend én dat de vakbekwaamheid op een andere manier wordt geborgd. Nou vraag ik je: almaar blijven uitstellen zonder dat daar ook maar iets tegenover hoeft te staan, is geen probleem. Maar o wee als je chronisch ziek bent. Dan gelden er strikte voorwaarden. Is dat in lijn met wat de moties beoogden? Is dat nou sympathiek en een overwinning te noemen?

 

Wesley van 't Hof
Over de auteur

Laat een bericht achter

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>