De betekenis van slagingsgarantie is simpel: je krijgt de garantie dat je slaagt. Toch zien wij dat verschillende opleiders er verschillende definities op...

Het is alweer vier jaar geleden dat de nieuwe vakbekwaamheidseisen van kracht werden. De doelstelling? De kwaliteit van de financiële dienstverlening verhogen...

In mijn blog Vaardigheden digitaal oefenen? Natuurlijk kan dat! heb ik verteld dat je vaardigheden heel goed digitaal kunt oefenen. Kort, maar frequent oefenen...

De betekenis van succes verschilt per persoon en is daardoor niet makkelijk te meten. Wat de één een succes vindt, is voor de ander iets heel normaals. Over...

“Het alledaagse betaalbaar, het bijzondere bereikbaar!” In deze slogan van een bekende supermarktketen kan ik mij prima vinden. Gangbare boodschappen als...

In mijn vorige blog heb ik uiteengezet hoe ik kijk naar digitaal en klassikaal onderwijs. Kort samengevat kwam dit neer op: digitaal waar het kan, klassikaal...

De disruptie in de financiële dienstverlening is in volle gang. Maar hoe zit het eigenlijk met de innovatiekracht van de opleiders in de financiële...

De huidige vakbekwaamheidseisen bestaan, kortgezegd, uit drie eisen: Wft-diploma(‘s) bezitten, deze onderhouden met PE en daarnaast doorlopend permanent...

Onlangs heeft het CDFD aan ons (exameninstellingen) gevraagd hoe vaak en hoe kandidaten voorafgaand aan en tijdens PEplus- en Wft-examinering proberen te...

Als je als vooruitstrevend opleider wordt benaderd om ‘een leven na Wft’ vorm te geven, dan zeg je uiteraard dat de koffie altijd klaarstaat. Goed dat er...